EBIKE-MIT-RADZEICHEN-VOR-WIPPTAL
18 juli 2021
Originele taal van het artikel: Deutsch Informatie Automatische vertaling. Supersnel en bijna perfect.

In een driedelige serie wil ik u, beste lezers, kennis laten maken met deze wegen als een prachtige e-biketocht, waarover het witte goud van de Middeleeuwen naar de moderne tijd werd vervoerd. Ik begin met de 'Ellbögener Salzstraße'.

In de Middeleeuwen was Tirol gezegend met zeldzame minerale rijkdommen. De rijkdom van ons land was gebaseerd op zout en zilver. En zout hield de schatkist gedurende 700 jaar gespekt. En zo zijn de sporen van zout vandaag nog steeds kenmerkend voor het uitzicht van vele dorpen. Machtige boerderijen en prachtige herbergen getuigen van de vroegere rijkdom van Tirol. En zo wordt een tocht langs de zoutwegen een culturele reis door de eeuwen heen. In dit artikel volg ik de vroegere zouttransporten over de "Ellbögener Straße" van Hall naar Matrei am Brenner.

Om deze afstand zonder problemen in één dag af te leggen, huurde ik in Igls een e-bike van Gilda en Karl Zimmermann een e-bike. De twee runnen hun fraaie 'kunstwerkstall' in het mooiste huis van het dorp , vlak bij de kerk. De kleine E-bike verhuur zij runnen de kleine stallen aan de zijkant.

PRACHTIGE BOERDERIJEN, MACHTIGE HERBERGEN

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe het mogelijk is dat veel eeuwenoude boerderijen in het middelgebergte en het Wipptal op vorstelijke woningen lijken in plaats van op schamele boerenhutten? Iedereen die de 'Ellbögener Straße' van Hall tot Matrei kent, weet wat ik bedoel. Het zijn culturele getuigen van de vroege rijkdom van ons land, die gebaseerd was op zout. Verrassend is echter dat het "witte goud" ook zorgde voor opmerkelijke welvaart voor gewone mensen ver weg van de steden. Dit was het gevolg van regelgeving die vandaag als "concurrentievervalsing" zou worden bestempeld.

TIROOLSE ZOUTWEGEN

Toen zo'n 700 jaar geleden de zoutwinning in de Hallvallei echt begon, moest ook de distributie minutieus worden georganiseerd. Het "witte goud" van de Middeleeuwen werd vervolgens via in totaal vier wegen naar alle richtingen geëxporteerd. Via de 'Ellbögener Straße' en de Brenner naar het zuiden. De "Bovenweg", d.w.z. de oude Romeinse weg Via Claudia Augusta, die van Reschen over de Fernpas naar Zuid-Duitsland en Zwitserland voerde, nam de transporten van de "Middenweg" over het Mieminger Plateau over. Dit was op zijn beurt de voortzetting van de "Benedenweg", die zich uitstrekte van Hall via Zirl naar Telfs. Later kwam daar de "Salzstraße" bij, een "concurrerende route" aan de andere kant van de Inn tussen Inzing en Pfaffenhofen.

RIJKDOM LANGS DE ZOUTWEG

Een Tiroolse eigenaardigheid zorgde ervoor dat het middeleeuwse goederenverkeer en dus ook het vervoer van zout uitgroeide tot een zegen voor de gemeenschappen langs de zoutwegen. Een organisatie die tot in de kleinste details was vastgelegd, was gebaseerd op het feit dat het vervoer uitsluitend moest worden uitgevoerd door plaatselijke eigenaren van karren. In zgn Rodordnungen werd precies aangegeven waar de goederen moesten worden opgeslagen inPallhousesen hoe hoog de vergoedingen zouden zijn. Het aantal stangstations, d.w.z. overlaadplaatsen, werd vastgesteld, evenals de wagens die in de stations gereed moesten worden gehouden en de volgorde waarin zij moesten worden gebruikt. Met andere woorden, het was onmogelijk voor een zouthandelaar om zijn zout alleen van Hall naar Telfs te vervoeren. Hij was afhankelijk van de plaatselijke "boeren vervoerders".

WAS DE ZOUTOOGST VAN EEN JAAR 98.000 PAARDEN WAARD

Tirools zout was in de Middeleeuwen zeer waardevol. Tussen 1661 en 1662 werd in Hall 9.600 ton zout gewonnen. 100 kilo zout was het equivalent van een paard of 35 broden kaas. Bijgevolg bedroeg de jaarlijkse productie tussen 1661 en 1662 het equivalent van 96.000 paarden of 3.360.000 broden kaas. De winst - vooral voor de Habsburgers - was enorm. Als men nu bedenkt dat de prijs van zout in die tijd ongeveer acht maal zo hoog was als de productieprijs, wordt duidelijk hoe hun oorlogen gefinancierd waren. Zout was een altijd stromende bron van geld.

TRANSIT PROTESTEN AL IN DE MIDDELEEUWEN

Om de jaarlijkse productie in 1661-1662 te vervoeren, waren 7.750 vrachten nodig. Een wagenlading bevatte maximaal 3 zoutvaten van 266 kilogram elk. Laten we aannemen dat het vervoer van zware ladingen op de wegen van die tijd slechts op 250 dagen mogelijk was. Dan resulteert de berekening in ongeveer 30 zoutkarren per dag of ongeveer drie karren per uur. Geen wonder dat toen al de wegbewoners klaagden over het transitoverkeer, terwijl de herbergiers en de boeren zich in de handen wreven.

DE ELLBÖGENER STRASSE: KUNST, CULTUUR EN HERBERGEN

De vroege zoutvervoerders waren dus boeren die met het transport een aardige bijverdienste verdienden. Ze noemden zichzelf 'Rodfuhrleute'. Staaf betekent in deze context "rij", tegenwoordig zou men ook de uitdrukking "Radl" kunnen gebruiken. De afstand die een zoutkar in één dag kon afleggen was ongeveer 30 kilometer. Zo was het enerzijds onontbeerlijk dat de paarden met bepaalde tussenpozen werden gewisseld en anderzijds dat de zouthandelaren en hun gevolg de nacht konden doorbrengen. De basis voor rijke boeren en rijke herbergiers was dus zo goed als voorgekauwd.

MET DE E-BIKE VAN HAL NAAR MATREI OP DE 'ELLBÖGENER STRASSE'

Het vertrekpunt van mijn dagtocht op de Ellbögenweg was de zoutopslagplaats in Hall. Je vraagt je misschien af waar de naam "Ellbögen" vandaan komt. Heel simpel. Omdat de bochten van deze weg er vaak uitzien als een elleboog, toen net als nu.

Dus begon ik mijn e-biketocht door de Haller Inn-brug over te steken om de andere oever bij Häusern te bereiken. Van daar ging het pad verder naar Ampass. Langs mooie, machtige boerderijen waarvan de vroegere eigenaars zeker sjouwers waren. Licht bergopwaarts dan naar de laatgotische kerk.

De naam van de plaats gaat niet terug op een "pas", hoewel men dat zou kunnen denken. Het is waarschijnlijker dat het een Keltisch woord is dat "tussen de stromen" betekent. De laatgotische Vituskerk suggereert dat ze werd gebouwd door de karbouwers en de zouthandelaars. Sint Vitus was ook verantwoordelijk voor de bescherming van de karbouwers.

Na de twee beroemde torens van de parochiekerk van St. John, gaat het pad verder naar Aldrans. Voorbij de plaats van de grootste de middeleeuwse goudschat van Tirol naar de kerk van Aldrans. Deze staat op zijn beurt op een oude cultussteen, een zogenaamde 'Schalenstein'. Genoemd naar de hemisferische depressies die kunstmatig werden gemaakt. In mijn blogbericht ik beschrijf deze mysterieuze stenen.

Na Aldrans volgt de tamelijk steile klim naar Lans. Het is dan ook logisch dat Lans twee oude, unieke herbergen herbergt. De eerste op de weg is de Isserwirtdie een paar meter verder gevolgd wordt door de Wildeman volgt een paar meter verder. De rijk versierde gebouwen zijn ware monumenten aan de Ellbögen-weg.

Een andere relatief steile klim wordt op het hoogste punt weer "bekroond" door een herberg: de Grünwalderhof. Vlak daarvoor passeert u de 'Goldbichl', een van de meest bijzondere prehistorische cultusplaatsen van Oostenrijk. Voor meer informatie over de 'Goldbichl', zie mijn blog post.

De Gründwalderhof het had twee kenmerken: Enerzijds was het een rustplaats voor reizigers op de Brenner-route, dus ook voor zoutvervoerders. Aan de andere kant diende het als poststation voor de Prinsen Thurn en Taxisdie, onder Keizer Maximiliaan diende als hoofdpostmeester in Innsbruck. Zijn post reisde dus als het ware over een "gemaaid weiland", want het behoud van de zoutweg was in het grote belang van zowel de adel, de herbergiers als de boeren. En de slimme prins maakte hier gebruik van.

Oude sporen van de Brenner-route zijn te zien in Patsch. De stenen van de vroegere Romeinse weg, die bij opgravingen in het centrum van het dorp werden gevonden, werden vlak naast de lagere scholen opnieuw gelegd.

Vanaf Patsch doet de Ellbögener Straße zijn naam en reputatie alle eer aan. Als een reuzenstoot slingert hij zich door het steile, door beekjes doorsneden landschap naar Ellbögen, waar nog meer machtige gebouwen op cultuurbewuste e-bikers wachten.

Ellbögen is bekend om zijn Sint-Pieterskerk, die logischerwijs geflankeerd wordt door een voormalige herberg. Kort daarna, in het zogenaamde "Mühltal", vindt u een van die belangrijke instellingen zonder welke de zoutroute bijna ondenkbaar zou zijn geweest: een smederij. De fresco's aan de buitenkant getuigen hier nog van. Als u verder rijdt richting Matrei, passeert u een van de meest massieve herbergen op deze zoutweg: de Neuwirth.

Het massieve 'Zach-Hof' in Ellbögen is opmerkelijk door zijn vele kleine details. Speelse oriëntaties, wapenschilden en aforismen sieren vaak dergelijke gebouwen.

Vanaf Ellbögen verbreedt het Wipptal zich in de richting van Matrei. Pfons en Mühlbachl liggen nog op de weg voordat je Matrei binnenrijdt. Voor degenen die de sensatie van een hangbrug willen voelen: Voor Mühlbachl kan men nu op grote hoogte kasteel Trautson bereiken.

Matrei was ooit de verklaarde bestemming van de zouthandelaren. Het enorme Salzstadl en de goede infrastructuur brachten aan het eind van de Middeleeuwen veel geld naar de stad. Zelfs vandaag de dag is het moeilijk om aan de charme van Matrei te ontsnappen.

MIJN TIPS VOOR DEZE E-BIKE TRIP:

  • De rit van Hall naar Ellbögen of Matrei is met een e-bike ook zonder speciale training mogelijk. De lengte van de route van Hall naar Matrei: ongeveer 30 kilometer.
  • Ik verdeelde de etappe en reed eerst van de e-bikeverhuur in Igls naar Matrei a.B.. Daar nam ik de trein naar Hall i. Tirol om de tweede halve etappe via Ampass-Aldrans en Lans naar Igls te voltooien.
  • De rit voert langs de landweg, die soms ook wel de "Romeinse weg" wordt genoemd. Van Hall via Ampass naar Aldrans, Lans, Patsch en Ellbögen in de richting van Matrei am Brenner, volgt u precies deze weg, die met een eigen fietsstreep is gemarkeerd.
  • Voorzichtigheid is echter geboden, de weg naar Ellbögen is soms onoverzichtelijk en smal.
  • Er zijn rustpauzes in elke gemeente. De typische Tiroolse dorpsfonteinen bieden uitstekend water om uw waterflessen te vullen.

Alle foto's: © Werner Kräutler

Soortgelijke artikelen